Zásady grafického zpracování článků

Požadavky na grafickou úpravu články

Formát článku
rs
Microsoft Word( .doc; .docx), A4
Okraje stránky
rs
horní a dolní – 2 cm, levý – 3 cm, pravý – 1,5 cm
Písmo
rs
Times New Roman 14 pt
Řádkování
rs
1,5
Zarovnání textu
rs
do bloku (na oba okraje)
Odsazení odstavce
rs
1,25 cm
Automatické dělení slov
rs
zapnuto
Obrázky a tabulky
rs
velikost písma textu v tabulkách – 12 pt, umístění v textu článku, bez obtékání, je povinná orientace stránky na výšku. Mějte na paměti, že se časopis vydává v černo-bílém formátu.
Rovnice
rs
všechny rovnice a vzorce se vytváří pomocí doplňku „Editor rovnic“ nebo „Rovnice“ (položka v Microsoft Word).
Odkazy na zdroje
rs
v hranatých závorkách v rámci textu [1, s. 2], bibliografický seznam použitých zdrojů na konci textu
Rozsah
rs
8 až 30 stránek (včetně)

кнопка опубликовать200пик

Mezinárodní vědecká organizace.

Subscription
Zavřít